Råbykungen och Stenkrossen

Tävling om Stenkrossen

”Söderlunden”
Ur tävlingsförslaget:

Huvudstruktur
Variation är ledmotivet för vårt förslag. Vår planeringsfilosofi är att allt är i rörelse och förvandling. Under inga omständigheter bör en plan styra detaljutformning och gestaltning av de enskilda bygganderna. Med vårt förslag vill vi också visa att:

”En bra plan kan tåla vilka hus som helst”

Gestalning av enskilda byggnader följer en helt annan dynamik;
arkitektoniska trender, marknadsaspekter, ekonomiska realiteter från en tid till en annan,, eller helt enkelt en byggherres värdeskala i förhållande till en annan, för att inte tala om respektive arkitekters skiftande temperament och preferenser. Det är en bärande del av stadens utveckling och så har det alltid varit i de naturligt växande städerna.

Den variation som vi vill förvalta är i två nivåer; vi vill skapa ett boende som ska bli så tryggt och säkert för de boende utan störningar från omgivande störningskällor, i det här fallet trafikbuller från Södra vägen, i form av enskilda mindre kvarter som kan få vara alldeles egna till uttryck och karaktär, men också förvalta södersolen och möjligheten till överblick över det skånska landskapet. Den byggnadsfront, eller Boulevardarkitektur som avgränsar Södra vägen på dess norra sida, föreslår vi, att som programmet anger, låta gå upp till 6 våningar, med tillägget att lägga en indragen så kallad “Kungsvåning” som en indragen våning, eller inredd vind som man också kan kalla det. En terrass på ett övre plan i söderläge är en kvalitet som är svårslaget och efterfrågat.

I kvarterets inre vid det stora öppna parkrummet föreslår vi, för att förvalta det andra viktiga elementet från den tidigare utbyggnaden vid Södra vägen; överblicken över taklandskapet i norr och skånska slätten i söder. Här vill vi pröva tanken på att låta “Lunna töser” få sällskap genom att låta tre nya punkthus med “smal” profil få vandra vidare mot öster utmed Hardebergaspåret. Parkrummets dimensioner kan väl tåla en höjd i paritet med Lunna töser, men vi föreslår en något underordnad höjd på 11-12 våningar mot de 13 för töserna.

Kortfakta:

  • Adress: Lund
  • Projektdatum: April 2012
  • Kontraktsform: Parallellt uppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski, M. Valind, B. Larss
  • Beställare: Veidekke AB