Serresjö

Planen visar en gatu/gränd-by med välavgränsade gaturum, som varieras genom mindre vinklingar och oregelbunden gatubredd. Den täta, småskaliga och varierade miljön är bl a inspirerad av traditionella skånska fiskelägen. Gaturummet mellan husen skall ha en mångsidig användning. Här skall finnas plats för lek, cykling, bord, bänkar och stolar, möten samt en försiktig biltrafik på övriga aktiviteters villkor. Alla husen vänder entrén mot gatan, som fungerar som samlande element. Området utbyggs med varianter av bebyggelsetyper, som alla har släktskap med varandra. Planuppdraget följdes av framtagande av förfrågingsunderlagshandlingar för byggnaderna. Projektet belönades med Trelleborgs stadsbyggnadspris 2008!

Kortinfo

  • Adress: Gislövs Läge, Trelleborg Kommun
  • Projektdatum: September 2005
  • Kontraktsform: Konsultuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: Trelleborgs Kommun, Riksbyggen AB, Trelleborgshem AB