Smygehamn, Trelleborg

Sammanfattning av planförslaget: Ny riksväg 9 norr om samhället. Samhället avslutas mot slätten i norr med en serie små ”byar”. Smygehuk förstärks som turistattraktion och får bättre förbindelser med ortskärnan. Centrala Smygehamn genomgår en ansiktslyftning med ett samlande torg. Östra Smygehamn förtätas och knyter ihop gamla och nya strukturer. Förbättrad havskontakt genom att tvärstråken ner mot havet förlängs med bryggor. Den inre hamnbassängen omvandlas till en avskild damm med tillförsel av havsvatten utifrån. Vid bassängen anläggs en sandstrand. Kring bassängen uppförs byggnader för fiskförsäljning, fiskrökeri, båtservice, servering etc. Invid hamnen, på landets sydligaste punkt, uppförs ett utsiktstorn.

Kortfakta:

  • Adress: Smygehamn, The Municipality of Trelleborg
  • Projektdatum: Augusti 2002
  • Kontraktsform: Parallellt uppdrag
  • Arkitekt: Vlade Naumovski
  • Beställare: Trelleborgs Kommun, Stadsbyggnadskontoret Trelleborg