Solbjer

Syftet med denna tomtutredning var att utreda LKF:s möjligheter att utnyttja sina tilltänkta tomträttigheter i detaljplaneförslaget för det planerade området Solbjer i nordöstra delen av Lund. Uppdraget omfattade bl a studie av kvarterens planstruktur, placering av trapphus och entréer samt möjlighet till angöring av dessa. Avsikten var även att pröva planens möjlighet till effektivt utnyttjande av planstrukturen och att föreslå en utveckling av denna för att tillgodose vår beställares krav på högre effektivitet.

Kortinfo

  • Adress: Brunnshög, Lund
  • Projektdatum: 2012
  • Kontraktsform: Utredningsuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski, M. Valind
  • Beställare: LKF AB