Stubbarp

Komplett detaljplan för Stubbarp 32:3 och 33:3 I den skånska slättbygden fanns det före den stora skiftesreformen en gammal bytradition, med kringbyggda gårdar längs en gemensam bygata, som i byns mitt kunde utvidgas till en plats. Med detta som inspiration grupperas bebyggelsen i planområdet i små ”byar” längs ”bygator” och kring en gemensam plats med grönska. Husen placeras så att de skapar tydliga gårds- och gaturum för att uppnå närhet och intimitet. Byarnas samlade gestaltning skall ge en bild av varierat uttryck och skiftande täthet, där varje ”by” tänks få en sammanhållen gestaltning.

Kortinfo

  • Adress: Viken, Höganäs kommun
  • Projektdatum: Utställningshandling Mars 2006
  • Kontraktsform: Konsultuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski, B. Larsson, A. Medin
  • Beställare: Riksbyggen och Höganäs Kommun