Trehörningen

Förslagets huvudprinciper är för det första att hela kvarteret genom nybebyggelse längs Kvarngatafn och Unionsgatan. Som andra princip markeras gathörnet mellan de båda gatorna genom högre bebyggelse. Denna hörnbebyggelse kan då samspela med den öppna platsen nedanför, vara väl synlig från järnvägen och utgöra ett riktmärke och en orienteringspunkt från Kvarngatan såväl från öster som från väster. Den högre hörnbyggnaden blir ett viktigt landmärke för Kävlinge centrum. För samhällets siluett samverkar den med silon på östra sidan järnvägen och, sett från bron över Kävlingeån, även med Korsbackakyrkan. Hörn- byggnaden bidrar till att visa var centrum ligger och till att förstärka Kävlinges identitet.

Kortfakta:

  • Adress: Centrala Kävlinge
  • Projektdatum: Oktober 2005
  • Kontraktsform: Markanvisningstävling
  • Arkitekt: Vlade Naumovski
  • Beställare: Seniorgården AB