Västra Ingelstad-Östra Grevie

Plan- och Byggnadskonst har tidigare arbetat fram fördjupade översiktsplaner för Västra Ingelstad och Östra Grevie. Planstudien år 2011 kan ses som ett uppföljande arbete.

Västra Ingelstad: Bebyggelse väster om planerad pågatågsstation, mellan golfbanan i norr och vägen mot Vellinge i söder. Småstadsmässiga flerbostadshus mot järnvägen och kring ett torg i anslutning till stationen. Radhus, parhus och friliggande bebyggelse föreslås i ”byar” kring slingrande bygator mot väster. Byarna åtskils av grönstråk och flikar av det öppna landskapet. Två befintliga bondgårdar integreras i grönområdena.

Östra Grevie: Bebyggelse i flera delområden:
1. Omedelbart väster om pågatågsstationen föreslås småstadsmässiga flerbostadshus i anslutning till ett stationstorg. Mot sydväst sker på motsvarande sätt som i Västra Ingelstad, en utbyggnad av radhus, parhus och friliggande småhus i ”byar” kring slingrande bygator, åtskilda av gröna stråk och landskapsflikar. Bebyggelsen får anslutning till ett 10-tal mindre vattendammar. En bondgård integreras i ett av grönområdena.
2. Nordväst om stationen, och kring den nuvarande vägen mot Vellinge (som omläggs norr om samhället) uppförs på liknande sätt små byar, kopplade till en genomgående, lite större bygata, öppen för genomkörande trafik. Där mindre tvärgator ansluter, anläggs små torgplatser.
3. Norr om kyrkan, öster om järnvägen och kring en f. d. väderkvarn, anläggs ett varierat småhusområde kring en förlängning av den nuvarande byvägen genom Östra Grevie. Området utformas som en direkt fortsättning av den historiska byn och i mitten utvidgas byvägen till en bygröning.
4. Norr om folkhögskolan, mellan gamla byvägen, en vattendamm och väg 101 utbyggs ett mindre, tätt småhusområde.

Kortinfo

  • Adress: Västra Ingelstad samt Östra Grevie, Vellinge kommun
  • Projektdatum: Maj 2011
  • Kontraktsform: Utredningsuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski, B. Larsson, D. Södergren
  • Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Vellinge kommun