Västra Station, Höör

Projektet är ett trygghetsboende för boende +65 i centrala Höör mittemot järnvägsstationen utmed Bangårdsgatan.

Huset inrymmer 33 stycken lägenheter uppdelat på 23 tvåor och 10 treor mellan 52 ochh 88 kvm samt gemensamma lokaler i form av en större samlings/umgängeslokal i gatuplan, hobbyrum, samvarorum samt sparum.

Huset har delvis nedgrävd källare och gården är underbyggd med ett kallt garage med 22 bilplatser samt ett antal cykelplatser. På den varma vinden inryms, förutom 2 lägenheter lägenhetsförråd samt fläktrum.

Kortinfo

  • Adress: Västra Station, Höör
  • Projektdatum: 2018-
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: Riksbyggen