Victoria Park, Malmö

Tomten är uppdelad i fem del-etapper. 1,2 och 3 är redan intecknade och har fått sin form, de övriga, 4-6 är gestaltade inom ramen för vår vision: Vit och vacker arkitektur, ryggvänt mot norr, total öppenhet mot solen. Alla husen i harmonisk samverkan med varandra och med omgivande park och gårdar. Modern skönhet i gestaltning och använda material, inbjudan till möten i husen såväl som mellan husen. Bersåer, grillplatser, lekplatser för barnen när barnbarnen hälsar på. Flanörstråk inom parken med långa boulebanor. Sitta vid vatten och fundera eller vid Fontänpaviljongen med sitt tak av brusande vatten, kanske medhavd fika eller kanske ett café redan har etablerat sig där? Kanske åker man skridskor på vintern i dessa bassänger?

Kortfakta:

  • Adress: Annetorpsgården, Malmö
  • Projektdatum: April 2007
  • Kontraktsform: Inbjuden tävling
  • Arkitekt: Vlade Naumovski
  • Beställare: Annehem