Glasfasad på plats

Kv. Hammocken i Lund är snart klart och inflyttning har påbörjats. Under 2020 kommer projektet att stå färdigt.

Läs mer om projektet här.