Uppdrag om planändring för Fastighetsboken

”Idag gav byggnadsnämndens arbetsutskott stadsbyggnadskontoret uppdrag om planändring för att ge möjlighet för fler bostäder på Norra Fäladen. Syftet är att utöver bostadsbebyggelse möjliggöra för centrumverksamheter.”

Plan- och Byggnadskonst har i samarbete med Skanska tagit fram ett planförslag på ca 500 bostäder för området söder om Magistratsvägen, mellan busshållplatsen och Delfinvägen. Planerna innefattar både hyres- och bostadsrätter, äldreboende och närservice med en attraktiv gårdsmiljö.

Läs mer