Kv. Kulturen i Lund

Byggarbetet på Kv. Kulturen i Lund är nu i full gång. Tomten är schaktad och grunden börjar ta form.

Läs mer om projektet här.