Plan- och Byggnadskonst i Lund AB startades 1990 av Arkitekt MSA Vlade Naumovski.

Vi har uppdrag i hela landet med kontor på Stora Södergatan i centrala Lund.

Sedan länge samarbetar vi med Marie Ericsson Arkitektkontor.

UTVALDA PROJEKT

BESTÄLLARE